Belasting op vastgoed 

Als u inkomsten genereert uit Duits vastgoed, moet daar belasting over betaald worden. De heffingsbevoegdheid ligt dan in Duitsland. Inkomsten uit vastgoed worden gezien als normaal inkomen en worden belast volgens de belastingschijven. Niet-belastingplichtigen betalen echter minimaal 14%. Verder geldt een personenbelasting van 5,5%. Als vastgoed wordt aangekocht vanuit een vennootschap gelden vennootschapsbelasting en handelsbelasting in plaats van personenbelasting.ÔÇ»┬á┬á

Overdrachtsbelasting 

Heisterborg International biedt begeleiding op het gebied van vastgoed- en bouwprojecten. Een belangrijk onderdeel is de overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer). Deze belasting speelt een rol wanneerÔÇ»een partij direct of indirect 95% of meer van de aandelen in een GmbH met Duits vastgoed verkrijgt, ongeacht omvang en functie. De overdrachtsbelasting wordt geheven over de gekapitaliseerde waarde van het opstalrecht, de woning en de rondom de woning liggende voorzieningen, zoals tuinen en terrassen. Betaling van de overdrachtsbelasting is een voorwaarde voor inschrijving in het kadaster en de eigendomsovergang.

Schenk- en erfbelasting

Duitsland heft schenk- en erfbelasting over de (directe of indirecte) overdracht van Duitse onroerende zaken, terwijl Nederland heft over schenkingen en vererving bij haar inwoners.  Daarom ontstaat hier dubbele belastingheffing. Alhoewel er voor de schenk- en erfbelasting geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland bestaat, verleent Nederland doorgaans wel een vermindering voor in Duitsland betaalde schenk- of erfbelasting.

Vastgoedproject? Onze professionals adviseren graag.

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op