Privacy Statement

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Dit privacybeleid biedt informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens op de website van het kantoor van:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH
Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Maatschappelijke zetel:

An de Bleeke 1, 48703 Stadtlohn
Fon +49 (0) 25 63 / 922 0, Fax +49 (0) 25 63 / 922 999
info@heisterborg.de, www.heisterborg.de

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van het kantoor is beschikbaar op bovengenoemd adres en onder datenschutz@heisterborg.de.

2. Toepassingsgebied en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

2.1 Openen van de website

Wanneer deze website wordt geopend, verzendt de internetbrowser die door de bezoeker wordt gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website en slaat deze voor een beperkte tijd op in een logbestand. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens opgeslagen zonder verdere invoer door de bezoeker:

– IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker;
– Datum en tijdstip van de toegang door de bezoeker;
– Naam en URL van de pagina die de bezoeker opende;
– Website van waaruit de bezoeker op de website van het kantoor komt(zogenoemde verwijzende URL);
– Browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker en de naam van de toegangsprovider gebruikt door de bezoeker.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is conform Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter f van de AVG. Het kantoor heeft een legitiem belang bij de verwerking van gegevens ten behoeve van:

– Snel de verbinding met de website van het kantoor opbouwen,
– Om een gebruiksvriendelijke toepassing mogelijk te maken van de website,
– Identificatie en waarborging van de veiligheid en stabiliteit van de systemen en
– Om het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

De verwerking is uitdrukkelijk niet bedoeld om kennis te verkrijgen over de persoon van de bezoeker van de website.

2.2 Contactformulier

Bezoekers kunnen via een online contactformulier op de website berichten indienen aan ons kantoor. Om een antwoord te kunnen ontvangen, is ten minste de specificatie van een geldig e-mailadres vereist. Alle verdere informatie kan door de aanvrager op vrijwillige basis worden verstrekt. Door het bericht in te dienen via het contactformulier, stemt de bezoeker in met de verwerking van de persoonlijke gegevens. De gegevensverwerking gebeurt uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van vragen via het contactformulier. Dit gebeurt op basis van de vrijwillig verleende toestemming volgens Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter f van de AVG. De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd zodra het verzoek is voltooid en er geen redenen zijn voor verdere opslag (bijvoorbeeld een latere toepassing door ons kantoor).

2.3 Nieuwsbrief

Door zich te registreren voor de nieuwsbrief, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met de verwerking van de verzonden persoonlijke gegevens. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, hoeft u alleen een e-mailadres van de bezoeker in te voeren. De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de bezoeker met het oog op het versturen van nieuwsbrieven gebeurt met toestemming volgens Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter a) van de AVG.

De bezoeker kan zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven. Dit kan gedaan worden door een speciale link te gebruiken aan het einde van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@heisterborg.de.

3. Overdracht van gegevens

Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, indien:

– De betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft verleend op grond van Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter a) van de AVG.
– De overdracht op grond van Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter f) van de AVG, is vereist om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat de betrokkene een hoger regelmatig belang heeft bij de niet overdracht van zijn gegevens.
– Er voor de overdracht van gegevens overeenkomstig Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter c) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, en/of:
– Dit op grond van Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter b) van de AVG vereist is om een contractuele relatie met de betrokkene tot stand te brengen.

In andere gevallen worden persoonlijke gegevens niet aan derden overgedragen.

4. Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde Cookies. Dit zijn datapakketten die worden uitgewisseld tussen de server van het kantoor en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen bij het bezoeken van de website van de apparaten die in elk geval worden gebruikt (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.). Cookies kunnen geen schade aanrichten op de gebruikte apparaten. Ze bevatten met name geen virussen of andere schadelijke software. De informatie wordt in cookies opgeslagen, elk resulterend in verbinding met het specifiek gebruikt eindapparaat. Het kantoor kan op geen enkele manier directe kennis verkrijgen van de identiteit van de bezoeker van de website.

Cookies worden grotendeels geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browser. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat een speciale melding wordt gegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Er dient te worden opgemerkt dat het deactiveren van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van de website op de best mogelijke manier worden gebruikt.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van de website van het kantoor comfortabeler te maken. Sessiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden of de bezoeker al individuele pagina’s op de website heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Om de bruikbaarheid te verbeteren, worden tijdelijke cookies gebruikt. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Bij het opnieuw bezoeken van de website wordt automatisch erkend dat de bezoeker de site eerder heeft bezocht en welke invoer en instellingen zijn gemaakt om deze niet te hoeven herhalen.

Cookies worden ook gebruikt om websiteweergaven voor statistische doeleinden te analyseren en om het aanbod te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al is bezocht door de bezoeker. Een automatische verwijdering van cookies vindt hier plaats na een bepaalde tijd.

De door de cookies verwerkte gegevens zijn voor de bovengenoemde doeleinden van bescherming van de legitieme belangen van het kantoor op grond van Artikel 6, par 1, alinea 1, letter f) van de AVG.

5. Analysediensten voor websites, tracering

We gebruiken de website-analysedienst voor websites van Google Analytics op onze website. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de analysehulpmiddelen is Artikel 6, par. 1, alinea 1, letter f) van de AVG. De website-analyse is in het legitieme belang van ons bedrijf en dient de statistische verzameling van sitegebruik voor de voortdurende verbetering van onze kantoor-website en het aanbod van onze diensten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, via de link die beschikbaar is op de volgende link, de browser plug-in downloaden en installeren: browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Als aanvulling op of als alternatief voor de invoegtoepassing voor de browser, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

5.1 Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google raadpleegt u de Privacykennisgeving van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

Klik hier voor gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten.

5.2 Ingesloten YouTube-video’s

Op sommige van onze websites plaatsen we YouTube-video’s. De bijbehorende plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina bezoekt met de YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube wordt op de hoogte gehouden van de pagina’s die u bezoekt. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. Dit kan worden voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video’s. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming op “Youtube” het privacybeleid van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6. Uw rechten als betrokken persoon

Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het bezoek van onze website, hebt u volgende rechten als “betrokken persoon” in de zin van de AVG:

6.1 Informatie

U kunt ons om informatie vragen over persoonlijke gegevens over u die door ons verwerkt worden. Er bestaat geen informatierecht als het verlenen van de felbegeerde informatie tegen de plicht van vertrouwelijkheid volgens § 83 stBerG zou schenden of de informatie om andere redenen, met name vanwege een overwegend legitiem belang van een derde partij, moet geheim worden gehouden. Afwijkend hiervan kan er een verplichting zijn om de informatie te verstrekken als uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van geheimhouding, vooral rekening houdend met dreigende schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten als de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze mogelijk niet worden verwijderd vanwege wettelijke of statutaire bewaartermijnen of uitsluitend dienen voor gegevensbescherming of controle van gegevensbescherming, als de openbaarmaking onevenredige inspanningen zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen. Als in uw geval het recht op informatie niet is uitgesloten en uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om informatie vragen over de volgende informatie:

– Doel van de verwerking,
– Categorieën van persoonlijke gegevens door u verwerkt,
– Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, met name ontvangers in andere landen,
– Indien mogelijk, de geplande duur waarin uw persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen, de criteria voor de bepaling van de bewaringstermijn,
– Het bestaan van een recht op rectificatie of beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende u of een recht op verzet tegen dergelijke verwerking,
– Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
– Voor zover de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld als betrokken persoon, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
– Indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en de implicaties van geautomatiseerde besluitvorming,
– Indien van toepassing, in geval van overdracht aan ontvangers in andere landen, tenzij er een beslissing is van de Europese Commissie over de toereikendheid van het beschermingsniveau krachtens Artikel 45, paragraaf 3 van de AVG, informatie over passende garanties op grond van Art. 46, paragraaf 2 van de AVG voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens.

6.2 Correctie en aanvullen

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonlijke informatie hebben, kunt u ons vragen om deze onjuiste informatie onmiddellijk te corrigeren. In het geval van onvolledige persoonlijke gegevens over u, kunt u de aanvulling aanvragen.

6.3 Verwijdering

U heeft het recht te worden verwijderd (“Recht om te worden vergeten”), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of om een wettelijke verplichting na te komen of om een taak van openbaar belang uit te voeren en het een van de volgende punten betreft:

– De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
– De basis van rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming die u hebt herroepen.
– U hebt geen bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij openbaar hebben gemaakt.
– U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonlijke gegevens door ons en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking.
– Uw persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
– De verwijdering van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Er bestaat geen recht op verwijdering, in het geval van legitieme niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, verwijdering is niet mogelijk bij onevenredig hoge uitgaven vanwege de speciale aard van de opslag of wanneer u interesse in verwijdering laag is. In dit geval wordt de verwijdering vervangen door de beperking van de verwerking.

6.4 Beperking van verwerking

U kunt ons een beperking van verwerking vragen als een van de volgende situaties van toepassing is:

– U ontkent de juistheid van uw persoonlijke gegevens. De beperking kan in dit geval nodig zijn voor de duur die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.
– De verwerking is onwettig en u verlangt in plaats van de verwijdering de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
– Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van verwerking, maar u hebt deze nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
– U heeft tegenspraak overeenkomstig Artikel 21, par. 1 van de AVG ingeroepen. De beperking van de verwerking kan nodig zijn zolang het niet zeker is dat onze legitieme redenen opwegen tegen uw redenen.

De beperking van de verwerking betekent dat de persoonlijke gegevens enkel met uw toestemming of voor de bevestiging, de uitoefening of verdediging van gerechtelijke vorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon of op grond van een belangrijk openbaar belang worden verwerkt. Voordat wij de beperking opheffen, hebben wij de plicht u daarover te informeren.

6.5 Gegevensportabiliteit

U hebt het recht op gegevensportabiliteit als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, alinea 1, letter a) of artikel 9, paragraaf 2, letter a) AVG) of op een contract waarbij u een partij bent en de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. Het recht op gegevensportabiliteit omvat in dit geval de volgende rechten, op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van anderen niet aantast: u kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere persoon over te dragen zonder enige hinder van onze kant. Voor zover technisch mogelijk, kunt u eisen dat wij uw persoonlijke gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verantwoordelijke.

6.6 Bezwaar

Voor zover de verwerking is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, alinea 1, letter e), van de AVG (uitoefening van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag) of op artikel 6, par. 1, alinea 1, letter f) AVG (legitiem belang van de voor de verwerking verantwoordelijke) of een derde partij), heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die u betreffen om redenen in verband met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor een profilering op basis van artikel 6, paragraaf 1, alinea 1, letter e) of letter f) van de AVG. Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u voor directe marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor een profiel dat voor een profiel dat aan een dergelijke directe mail is gekoppeld. Na het gebruik van dit recht van bezwaar zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

U hebt de mogelijkheid om ons telefonisch, per e-mail of ons postadres dat aan het begin van dit privacybeleid wordt vermeld, het bezwaar informeel te melden aan ons kantoor.

6.7 Intrekking van de toestemming

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde met goed gevolg voor de toekomst in te trekken. De intrekking van de toestemming kan telefonisch, per e-mail of informeel aan ons postadres worden meegedeeld. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die werd uitgevoerd op basis van de toestemming tot de ontvangst van de herroeping. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, stopgezet.

6.8 Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming die jurisdictie heeft over uw woon- of werkadres of de locatie van de vermeende inbreuk.

7. Links naar andere websites

Voor links op onze websites naar externe bedrijven en andere derde partijen is Heisterborg niet verantwoordelijk voor de privacyvereisten of de inhoud van deze websites.

8. Status en update van privacybeleid

Dit privacybeleid is geldig vanaf mei 2018. We behouden ons het recht voor het privacybeleid te zijner tijd bij te werken om de privacy te verbeteren en/of aan te passen aan wijzigingen in de regelgevende praktijk of jurisdictie.

Informatie over onze privacyovereenkomst tussen ons en onze opdrachtgevers vindt u hier.