Colofon en Disclaimer

Colofon

Deze website is een gemeenschappelijke service van de volgende aanbieders:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hauptsitz:

An de Bleeke 1, 48703 Stadtlohn
Fon +49 (0) 25 63 / 922 0, Fax +49 (0) 25 63 / 922 999
info@heisterborg.de, www.heisterborg.de

Zweigniederlassungen:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Ahauser Straße 32, 48599 Gronau-Epe
Tel.: +49 (0) 25 65 / 9333-0, Fax: +49 (0) 25 65 / 9333-19

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 10, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99


Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin: Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

USt.-ID-Nr. DE  327 658 494
Amtsgericht Coesfeld, HRA 8934


Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung
Steuerberater│Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)│Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)│Dipl.-Betriebsw. (FH) Heike Wissing, LL.M., Steuerberaterin │Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht│Markus Heming, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater │Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin│Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

UST.-ID-Nr. DE 177 100 236
Amtsgericht Coesfeld, HRB 3510

 

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

UST.-ID-Nr. DE 320 055 412 Amtsgericht Coesfeld, HRB 17652

 

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht │ Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH) │ Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.) │ Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin

UST.-ID-Nr. DE 277 979 884
Amtsgericht Coesfeld, HRB 12905

 

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │mr. Kristin Schenkel, Rechtsanwältin

UST.-ID-Nr. DE 289 769 277
Amtsgericht Coesfeld, HRB 14162

 

De juridische titel “Steuerberater” werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van Steuerberater is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Berufsordnung (BOStB)
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Verantwoordelijk kamer is de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe. De professionele regelingen liggen ter inzage bij de Bundessteuerberaterkammer www.bstk.de of bij de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe www.stbk-Westfalen-lippe.de.

De professionele aanduidingen “Wirtschaftsprüfer” werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)
Satzung für Qualitätskontrolle
Siegelverordnung (Siegel-VO)
Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsordnung (WPBHV)

Verantwoordelijk kamer is de Wirtschaftsprüferkammer Berlin. De professionele regelgeving kan onder www.wpk.de worden bekeken.

De wettelijke titel “Rechtsanwalt” werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van “Rechtsanwälte” is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
Fachanwaltsordnung (FAO)
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Berufsregelungen der Rechtsanwälte der Europäischen Union  (CCBE)

Verantwoordelijk kamer is de Rechtsanwaltskammer Hamm,  www.rak-hamm.de. De professionele regelgeving kan op www.brak.de. worden bekeken.

Buitengerechtelijke conflictoplossing:
Bij geschillen tussen advocaten en hun cliënten bestaat op verzoek de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij de Rechtsanwaltskammer Hamm (volgens § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs.5 BRAO) of bij het arbitrage-orgaan van de advocatuur (§ 191f BRAO) bij de Bundesrechtsanwaltskammer, op het internet te vinden via de homepage van de Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de), E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de. Verdere details over de informatie-eisen onder de DL Informatie reglement en de geschillencommissie van de advocatuur, kunt u ook bij de Rechtsanwaltskammer Hamm opvragen (www.rak-hamm.de).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Heisterborg onderhoudt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de Rechtsanwälte, Steuerberater en Wirtschaftsprüfer die hier werkzaam zijn. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gevoerd bij de HDI Versicherungs-AG in Hannover. Deze verzekering dekt de juridische expertise in de lidstaten van de Europese Unie en voldoet tenminste aan de wettelijke eisen van §51 van de Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), §67 Steuerberatungsgesetz (StBerG) in combinatie met §§ 51 ev. van de Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DVStB) en §54 Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in samenhang met de Verordnung über die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (WPBHV).


Informatie volgens de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
Er bestaat geen verplichting en geen bereidheid voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting bij de consumenten-geschillencommissie.

Disclaimer

1. Inhoud van het Onlineaanbod
De auteur neemt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
Claims tegenover de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid voorlegt.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen. De auteur behoudt zich het recht voor, delen van de pagina of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief op te heffen.

2. Verwijzingen en links
Bij direkte of indirekte verwijzingen naar externe websites (“Hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid liggen van de auteur, zou de aansprakelijkheid slechts van toepassing zijn wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van het toevoegen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina bekend waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina heeft de auteur geen invloed. Derhalve distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/verbonden pagina’s, die na het koppelen zijn gewijzigd.
Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetaanbod gekoppelde links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waarop externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet diegene, die slechts via links op de gekoppelde pagina verwijst.

3. Auteurs- en Handelsmerkenrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto’s, afbeelingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle in het Internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke Handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de loutere vermelding kan men niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacy
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen en adressen) in te voeren, gebeurt de input van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis.
Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – voor zover technisch mogelijk en redelijk – is, ook zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem, toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens in het impressum of vergelijkbare details zoals postbussen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van ongevraagde informatie, is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails in overtreding van dit verbod, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer wordt geacht deel uit te maken van het internetaanbod, waarnaar op deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de overige delen van de tekst, blijven de overige delen van het document hun inhoud en de geldigheid hiervan behouden.

Impressum

Diese Website ist ein gemeinsamer Service der folgenden Anbieter:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hauptsitz:

An de Bleeke 1, 48703 Stadtlohn
Fon +49 (0) 25 63 / 922 0, Fax +49 (0) 25 63 / 922 999
info@heisterborg.de, www.heisterborg.de

Zweigniederlassungen:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Ahauser Straße 32, 48599 Gronau-Epe
Tel.: +49 (0) 25 65 / 9333-0, Fax: +49 (0) 25 65 / 9333-19

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 10, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin: Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft
USt.-ID-Nr. DE  327 658 494
Amtsgericht Coesfeld, HRA 8934

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)│Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)│Dipl.-Betriebsw. (FH) Heike Wissing, LL.M., Steuerberaterin │Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht│Markus Heming, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Steuerberater │Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin│Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

UST.-ID-Nr. DE 177 100 236
Amtsgericht Coesfeld, HRB 3510

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung

Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater │Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

UST.-ID-Nr. DE 320 055 412
Amtsgericht Coesfeld, HRB 17652

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht │ Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater,  Fachberater für Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH) │ Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.) │ Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin

UST.-ID-Nr. DE 277 979 884
Amtsgericht Coesfeld, HRB 12905

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │mr. Kristin Schenkel, Rechtsanwältin

UST.-ID-Nr. DE 289 769 277
Amtsgericht Coesfeld, HRB 14162

Die gesetzliche  Berufsbezeichnung  „Steuerberater“  wurde in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Der Berufsstand der Steuerberater unterliegt im Wesentlichen den nachstehenden berufsrechtlichen Regelungen:

Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Berufsordnung (BOStB)
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Zuständige Kammer  ist die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe. Die berufsrechtlichen Regelungen sind bei der Bundessteuerberaterkammer unter  www.bstk.de  oder bei der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe unter  www.stbk-westfalen-lippe.de  einsehbar.

Die gesetzlichen  Berufsbezeichnungen  „Wirtschaftsprüfer“ wurde in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer  unterliegt im Wesentlichen den nachstehenden berufsrechtlichen Regelungen:

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)
Satzung für Qualitätskontrolle
Siegelverordnung (Siegel-VO)
Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsordnung (WPBHV)

Zuständige Kammer  ist die Wirtschaftsprüferkammer Berlin. Die  berufsrechtlichen Regelungen sind dort  unter www.wpk.de einsehbar.

Die gesetzliche  Berufsbezeichnung  „Rechtsanwalt“  wurde in der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Der Berufsstand der Rechtsanwälte unterliegt im Wesentlichen den nachstehenden berufsrechtlichen Regelungen:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
Fachanwaltsordnung (FAO)
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Berufsregelungen der Rechtsanwälte der Europäischen Union  (CCBE)

Zuständige Kammer ist die Rechtsanwaltskammer Hamm, www.rak-hamm.de. Die berufsrechtlichen Regelungen sind unter www.brak.de einsehbar.

Außergerichtliche Streitschlichtung:
Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Auftraggebern besteht auf Antrag die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der Rechtsanwaltskammer Hamm (gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs.5 BRAO) oder bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltsschaft (§ 191f BRAO) bei der Bundesrechtsanwaltskammer, im Internet zu finden über die Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de), E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de. Weitere Einzelheiten zu den Informationspflichten nach der DL-InfoV und zu den Schlichtungsstellen der Rechtsanwaltschaft können Sie auch bei der Rechtsanwaltskammer Hamm ( www.rak-hamm.de) abfragen.

Berufshaftpflichtversicherung
Heisterborg unterhält eine Berufshaftpflichtversicherung für die bei ihr tätigen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Berufshaftpflichtversicherung wird bei der HDI Versicherungs-AG in Hannover unterhalten. Der räumliche Geltungsbereich des Versicherungsschutzes umfasst die Rechtsberatung in den Mitgliedsländern der Europäischen Union und erfüllt mindestens die gesetzlichen Anforderungen nach §51 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), §67 Steuerberatungsgesetz (StBerG) in Verbindung mit §§ 51 ff. der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DVStB) sowie §54 Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in Verbindung mit der Verordnung über die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (WPBHV).

 

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz:
Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

    Vragen?

    We helpen u graag verder.

    Vul hieronder het contactformulier in en klik op verzenden, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
    Liever direct contact? We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar, bekijk hoe u ons kunt bereiken

    Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.