Colofon en Disclaimer

Colofon

Deze website is een gezamenlijke dienst van de volgende aanbieders:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Audit GmbH WirtschaftsprĂĽfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Rechtsberatungsgesellschaft mbH

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hoofdzetel:

EschstraĂźe 111
48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 25 63 / 922 0
Fax +49 (0) 25 63 / 922 999
info@heisterborg.de
www.heisterborg.de

Vestigingen:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
Ahauser StraĂźe 32
48599 Gronau-Epe
Tel.: +49 (0) 25 65 / 9333-0
Fax: +49 (0) 25 65 / 9333-19

Am Mittelhafen 20
48155 MĂĽnster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0
Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH
PliniusstraĂźe 8
48488 EmsbĂĽren
Tel. +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0
Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de
www.heisterborg-international.de

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

PliniusstraĂźe 10
48488 EmsbĂĽren
Tel. +49 (0) 59 03 / 96 89 0 60
Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de
www.heisterborg-international.de

Am Mittelhafen 20
48155 MĂĽnster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0
Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
BTW-nummer DE 327 658 494, Rechtbank Coesfeld, HRA 8934

Persoonlijk aansprakelijke partner / vertegenwoordigd door:

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft
EschstraĂźe 111, 48703 Stadtlohn, Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)│Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)│Dipl.-Betriebsw. (FH) Heike Wissing, LL.M., Steuerberaterin │Dipl.- Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht│Markus Heming, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater│Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin│Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

BTW-nummer van de beherend vennoot GmbH: DE 177 100 236, Coesfeld Local Court, HRB 3510.

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Beheer:
Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)│Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)│Dipl.-Betriebsw. (FH) Heike Wissing, LL.M., Steuerberaterin │Dipl.- Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht│Markus Heming, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater│Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin│Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

BTW-nummer DE 177 100 236, Rechtbank Coesfeld, HRB 3510.

Heisterborg Audit GmbH WirtschaftsprĂĽfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Beheer:
Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater │Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

BTW-nummer DE 320 055 412, Rechtbank Coesfeld, HRB 17652.

Heisterborg Rechtsberatungsgesellschaft mbH 
Beheer:
Marion Wenning, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht│Dipl.-Rechtspfleger (FH) Berthold Brombach, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht

BTW-nummer DE 359 208 332, Rechtbank Coesfeld, HRB 21055.

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH
Beheer:
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht │ Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht (IFU / ISM gGmbH) │ Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.) │ Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin

BTW-nummer DE 277 979 884, Rechtbank Coesfeld, HRB 12905.

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Beheer:
Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │mr. Kristin Schenkel, Rechtsanwältin

BTW-nummer DE 289 769 277, Rechtbank Coesfeld, HRB 14162.

Beroepstitel en beroepsreglement

Beroepstitel: Steuerberater
Bevoegde kamer:
Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe
ErphostraĂźe 43
48145 MĂĽnster
Tel.: 0251/41764-0
fax: 0251/41764-27
mail(at)stbk-westfalen-lippe.de

Toegekend in:
Duitsland

Het beroep van belastingadviseur is in wezen onderworpen aan de volgende beroepsregels:
– Wet op het belastingadvies (StBerG) beschikbaar op: https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/
– De Uitvoeringsverordening Wet op de belastingconsulenten (DVStB) is te raadplegen op: http://www.gesetze-im-internet.de/stbdv/
– Beroepscode (BOStB) beschikbaar op: https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/recht-und-berufsrecht/fachinfos/BStBK_Berufsordnung-inkl-Fachberaterordnung.pdf
– Verordening betreffende de beloning van belastingconsulenten (StBVV) kan worden geraadpleegd op: https://www.gesetze-im-internet.de/stbgebv/BJNR014420981.html

Beroepstitel: WirtschaftsprĂĽfer
Bevoegde kamer:
De bevoegde kamer is de Rekenkamer van Berlijn. Het beroepsreglement kan daar worden ingezien op: www.wpk.de.

Toegekend in:
Duitsland

De volgende beroepsregels zijn van toepassing:
– Duitse code van openbare accountants (WPO)
– Beroepsstatuut voor accountants/beĂ«digde accountants (BS WP/vBP)
– Statuten voor kwaliteitscontrole
– Zegelverordening (Siegel-VO)
– Regeling aansprakelijkheidsverzekering accountants (WPBHV)

Beroepstitel: Rechtsanwalt
Bevoegde kamer:
Hamm Bar Association
Ostenallee 18
59063 Hamm
Duitsland
Tel.: 02381 / 985000
E-mail: info@rak-hamm.de

Toegekend in:
Duitsland

De volgende beroepsregels zijn van toepassing:
– Federale Wet Advocaten (BRAO) beschikbaar op: https://www.gesetze-im-internet.de/brao/
– Professionele gedragscode voor advocaten (BORA) beschikbaar op: https://dejure.org/gesetze/BORA
– Het reglement van de gespecialiseerde advocaat (FAO) kan worden geraadpleegd op: https://www.anwaltakademie.de/fachanwaltslehrgaenge/fachanwaltsordnung
– Wet vergoedingen advocaten (RVG) beschikbaar op: https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/RVG.pdf
– Gedragsregels voor advocaten in de Europese Unie (CCBE) beschikbaar op: https://www.ccbe.eu/NTCdocument/newsletter_20_depdf4_1209980014.pdf

Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Heisterborg heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor haar advocaten, belastingadviseurs en accountants. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt aangehouden bij HDI Versicherungs-AG in Hannover. Het geografische toepassingsgebied van de verzekeringsdekking omvat juridisch advies in de lidstaten van de Europese Unie en voldoet ten minste aan de wettelijke vereisten overeenkomstig §51 van de Federale Advocatenwet (BRAO), §67 van de Belastingadvieswet (StBerG) in samenhang met §§ 51 e.v. van de Verordening betreffende de uitvoering van de regeling inzake belastingconsulenten, belastingagenten en belastingadviesbureaus (DVStB), alsmede §54 van de Accountantswet (WPO) in samenhang met de Verordening betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van accountants en beëdigde boekhouders (WPBHV).

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Bij geschillen tussen advocaten en hun cliënten bestaat de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting op aanvraag bij de Rechtsanwaltskammer van Hamm (krachtens artikel 73, lid 2, nr. 3 juncto artikel 73, lid 5 BRAO) of bij de Raad van Arbitrage van de balie (artikel 191f BRAO) bij de Orde van advocaten, te vinden op internet via de homepage van de Orde van advocaten (www.brak.de), e-mail: schlichtungsstelle@brak.de. Verdere details over de informatieverplichtingen uit hoofde van de DL-InfoV en over de arbitrage-instanties van de advocatuur kunnen ook worden verkregen bij de Orde van advocaten van Hamm ( www.rak-hamm.de).

Beslechting van consumentengeschillen/universele arbitragecommissie
Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Disclaimer
1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina’s te bekijken.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.
3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.
4. Gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder vermelding van persoonsgegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden. Overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails.
5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Geslachtsnotitie
Met het oog op een betere leesbaarheid wordt afgezien van het gelijktijdige gebruik van de taalvormen man, vrouw en divers (m/v/d). Alle verwijzingen naar personen gelden gelijkelijk voor alle geslachten.

  Vragen?

  We helpen u graag verder.

  Vul hieronder het contactformulier in en klik op verzenden, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
  Liever direct contact? We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar, bekijk hoe u ons kunt bereiken

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden