Aangifte vennootschapsbelasting

Iedere vennootschap dient jaarlijks de aangifte vennootschapsbelasting in. De belastingdruk voor AGā€™s en GmbHā€™s ligt in totaal op 15,8%. Aangiftes worden samengesteld op basis van de jaarrekeningen. Wat als inkomen wordt vastgesteld, hangt af van de inkomstenbelastingwet en de vennootschapsbelastingwet. Belastingplichtigen, die verplicht zijn de voorschriften van het Duitse Handelsgesetzbuch (HGB) te hanteren, moeten alle inkomsten als inkomsten uit het bedrijf behandelen.Ā 

Heeft u vragen omtrent de vennootschapsbelasting in Duitsland? Vraagt u zich af welke voordelen en nadelen gepaard gaan met de belastingplicht voor ondernemers. Het team van Heisterborg International helpt graag.

Ondernemen begint hier. Neem contact op met onze specialisten.

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op