Incasso- en spoedprocedures in Duitsland

Wanneer u zaken doet in Duitsland, dan kunt u te maken krijgen met klanten die verzuimen in het betalen van uw facturen. Als u besluit om over te gaan op een incasso, dan is het belangrijk om te weten dat de incassoprocedure in Duitsland anders verloopt dan in Nederland. In Duitsland zijn er twee verschillende mogelijkheden om te procederen: het Mahnverfahren en Klageverfahren.Ā 

HetĀ Mahnverfahren is een juridische procedure in Duitsland die de tenuitvoerlegging van geldvorderingen vereenvoudigt. Binnen een relatief korte periode van ongeveer twee maanden is het mogelijk om een Vollstreckungsbescheid te krijgen. Dit is een gerechtelijk betalingsbevel waardoor de wanbetaler zowel de vordering als de proceskosten moet betalen. Als de schuldenaar niet binnen twee weken bezwaar maakt, dan wordt de vordering uitvoerbaar. HetĀ MahnverfahrenĀ wijkt in zoverre af van de normale civiele procedure (Klageverfahren), dat de bevoegde rechter de rechtmatigheid van de vordering niet onderzoekt. Het bestaan van de vordering wordt door de schuldeiser enkel gesteld en dus niet onderbouwd.

Het komt regelmatig voor dat een wanbetaler op de sommatie reageert en de vordering van de schuldeiser betwist. Als dit het geval is, is het raadzaam een bodemprocedure te starten. Hierbij moeten beide partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken. De rechter zal na Ć©Ć©n of meer rechtszittingen uitspraak doen. Een uitkomst kan zijn dat er beslag gelegd kan worden op de bankrekening van de debiteur.Ā 

Heeft u te maken met een civielrechtelijke procedure? Dan helpen de professionals van Heisterborg International u graag met de gerechtelijke procedure. Onze Nederlands sprekende juristen en fiscalisten bieden zelfstandige professionals, midden- en kleinbedrijven en multinationals hulp met de DuitseĀ wet- en regelgeving en weten tevens precies hoe de Nederlandse wetten en regels omtrent ondernemen in elkaar steken.Ā 

Onze deskundige juristen staan voor u klaar. Neem contact op.

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op