Grensoverschrijdend incasseren in Duitsland: tips & tricks

In een eerder artikel vertelden we u meer over de incassomogelijkheden in Duitsland. Los van van het Mahnverfahren en het Klageverfahren heeft u echter ook nog andere mogelijkheden om openstaande vorderingen op een Duitse partij te incasseren. Over die mogelijkheden leest u meer in dit artikel.

Incassoprocedure in Nederland

Zo is het in sommige gevallen mogelijk om in Nederland een incassoprocedure te starten. Dit kan bijvoorbeeld als u werkzaamheden in Nederland heeft uitgevoerd of als er in de overeenkomst of toepasselijke algemene voorwaarden staat dat de Nederlandse rechter bevoegd is. U kunt dan een incasso kort geding starten of de rechter vragen om conservatoir beslag te mogen leggen.

Is in uw geval de Nederlandse rechter niet bevoegd? Bijvoorbeeld omdat u via uw Duitse GmbH zaken heeft gedaan en het Duits recht van toepassing is? Dan kan het tĆ³ch mogelijk zijn om in Nederland te procederen, bijvoorbeeld door de vordering te cederen (over te dragen) aan een Nederlandse partij die wel een Nederlandse procedure kan starten.

Europees betalingsbevel

Wordt uw vordering niet betwist? Dan behoort ook het Europees betalingsbevel tot de mogelijkheden. Dit is een eenvoudige, snelle en goedkope procedure om een opeisbare vordering in een andere Europese lidstaat te incasseren.

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kunt u uitsluitend indienen bij de rechtbank in Den Haag. Alle overige rechtbanken in Nederland zijn niet bevoegd. U doet dit met een speciaal formulier.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een grensoverschrijdende en niet-betwiste civiel- of handelsrechtelijke schuldvordering. Daarnaast moet het bedrag gespecificeerd zijn en mag het alleen om een incasso gaan (voor andere vorderingen is geen plaats).

Als de rechter het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd, moet uw debiteur hiervan op de hoogte worden gesteld. Is hij het niet eens met dit bevel? Dan heeft hij een termijn van 30 dagen (na betekening) om een verweerschrift in te dienen. Daarna is het bevel uitvoerbaar en kunt u in Duitsland de tenuitvoerlegging starten.

Europees bankbeslag

In ons vorige artikel vertelden wij u dat het in Duitsland, anders dan in Nederland, vrijwel niet mogelijk is om conservatoir beslag te leggen. Wel kunt u de Nederlandse rechter (als deze bevoegd is) vragen om een internationaal bankbeslag uit te spreken. Ook hiervoor is een modelformulier beschikbaar.

Hierbij geldt wel een zwaardere maatstaf dan voor het Nederlands conservatoir beslag: u moet kunnen aantonen dat u een reƫel risico loopt dat u, zonder de beslaglegging, de vordering later niet of moeilijk zult kunnen innen.

Op zoek naar een incassopartner in Duitsland?

U heeft nu een compleet beeld van uw mogelijkheden om grensoverschrijdend te incasseren. Welke mogelijkheid in uw situatie het meest kansrijk en effectief zal zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Bent u benieuwd wat in een concreet geval uw mogelijkheden zijn? Of wilt u een of meer van uw grensoverschrijdende incassoā€™s uit handen geven? Dan helpt Heisterborg International u graag. Onze incassospecialisten zijn dagelijks aan beide zijden van de grens aan het werk en zijn volledig tweetalig. Daardoor kunnen zij u uitstekend adviseren en uw grensoverschrijdende incasso van A tot Z uit handen te nemen. Van de eerste telefonische of schriftelijke sommatie tot ā€“ indien nodig ā€“ een procedure en het begeleiden van het incasseren via de deurwaarder: u heeft er geen omkijken meer naar!

Vastgoedproject? Onze professionals adviseren graag.

    Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

    Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
    Google reCAPTCHA Privacy Policy

    Google reCAPTCHA laden