Een incassoprocedure in Duitsland en in Nederland: 4 verschillen

Doet u zaken in Duitsland? Dan is het fijn om te weten dat Duitse debiteuren tot de beste betalers van Europa behoren. Toch kan het een keer voorkomen dat een klant uw factuur niet betaalt. Besluit u om na een aantal herinneringen over te gaan op een incassotraject? Dan verloopt de incassoprocedure in Duitsland anders dan in Nederland. In dit artikel leest u wat de 4 belangrijkste verschillen zijn.

1. Het Duitse recht beschermt de debiteur

Waar u in de Nederlandse incassoprocedure gewend bent aan een grote mate van crediteurenbescherming, is het in Duitsland vooral de debiteur die in bescherming wordt genomen. Overigens betekent dit niet dat u in Duitsland minder mogelijkheden hebt om te incasseren, waarover later meer.

2. Geen incasso kort geding in Duitsland

In Nederland heeft u de mogelijkheid om voor eenvoudige incassovorderingen een zogenaamd incasso kort geding aan te spannen. Die mogelijkheid kent het Duitse recht niet. Het Duitse recht kent wel een soort kort geding: de Einstweiliges VerfĆ¼gungsverfahren. Hier wordt echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld binnen het intellectueel eigendomsrecht. Deze procedure kunt u niet gebruiken voor het incasseren van een factuur.

3. In Duitsland geen conservatoir beslag

In de Nederlandse incassowereld speelt het conservatoir beslag een grote rol. Dit betekent dat u, nadat u verlof heeft gekregen van de rechtbank, conservatoir beslag kunt leggen op de vermogensbestanddelen van de debiteur. Daarmee bevriest u als het ware een deel van het vermogen van uw debiteur, en weet u zeker dat uw vordering ook kan worden voldaan als u in de procedure in het gelijk wordt gesteld. In Duitsland is dit anders geregeld. Hier is een beslagverzoek alleen mogelijk als u kunt aantonen dat de wederpartij bezig is om het vermogen te verduisteren.

4. Twee incassoprocedures

Wellicht denkt u na het lezen van het voorgaande dat het in Duitsland minder goed mogelijk is om een openstaande vordering te incasseren. Maar niets is minder waar. Zoals eerder aangegeven behoren Duitse debiteuren tot de beste betalers van Europa. Als u de debiteur een duidelijke betalingstermijn stelt, voorzien van de mededeling dat u bij het uitblijven van betaling een gerechtelijke procedure zal starten, zullen veel debiteuren alsnog betalen.

Blijft de betaling toch uit? Dan heeft u in Duitsland twee mogelijkheden om te procederen: het Mahnverfahren en (bij een betwiste vordering) het Klageverfahren.

Mahnverfahren

Het merendeel van de onbetaalde vorderingen in Duitsland wordt na de buitengerechtelijke fase geĆÆncasseerd via het zogenaamde Mahnverfahren. Dit is een relatief korte, goedkope en effectieve incassoprocedure, waarbij de Duitse rechter de rechtmatigheid van de vordering niet onderzoekt.

In deze procedure ontvangt u binnen een periode van twee maanden een executoriale titel (Vollstreckungsbescheid). Met dit gerechtelijke betalingsbevel kunt u de vordering en de volledige proceskosten op de debiteur verhalen en een Duitse deurwaarder de opdracht geven om beslag te leggen op het vermogen van uw debiteur.

Klageverfahren

Het kan ook voorkomen dat een debiteur uw vordering betwist. In dat geval is het raadzaam om direct een bodemprocedure (Klageverfahren) te starten. Hierbij moeten beide partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken. De rechter zal vervolgens na Ć©Ć©n of meer rechtszittingen uitspraak doen. Een uitkomst kan zijn dat u beslag mag leggen op de bankrekening van de debiteur.

Andere mogelijkheden

Los van deze Duitse incassoprocedures zijn er ook nog andere mogelijkheden om grensoverschrijdend te incasseren. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken kunt u wellicht ook kiezen voor een Nederlandse incassoprocedure. Daarnaast zijn er nog internationale mogelijkheden: het Europees betalingsbevel en het Europees bankbeslag. Daarover leest u in een volgend artikel over grensoverschrijdend incasseren.

Lees ook: ā€˜Grensoverschrijdend incasseren in Duitsland: tips & tricksā€™

Op zoek naar een incassopartner in Duitsland?

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Of een of meer van uw grensoverschrijdende incassoā€™s uit handen geven? Dan helpt Heisterborg International u graag. Onze incassospecialisten zijn dagelijks aan beide zijden van de grens aan het werk en zijn volledig tweetalig. Daardoor kunnen zij u uitstekend adviseren en uw grensoverschrijdende incasso van A tot Z uit handen te nemen. Van de eerste telefonische of schriftelijke sommatie tot ā€“ indien nodig ā€“ een procedure en het begeleiden van het incasseren via de deurwaarder: u heeft er geen omkijken meer naar!

Vastgoedproject? Onze professionals adviseren graag.

    Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

    Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
    Google reCAPTCHA Privacy Policy

    Google reCAPTCHA laden