Re-integratie

Tussen Nederland en Duitsland zijn er grote verschillen in de wet- en regelgeving met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Waar u als werkgever in Nederland bijvoorbeeld verplicht bent de werknemer in geval van ziekte twee jaar door te betalen, is dat in Duitsland maar zes weken. 

In beide landen geldt echter dat de re-integratie van de werknemer na ziekte of arbeidsongeschiktheid van groot belang is. Voor zowel werkgever als werknemer brengt dit verplichtingen met zich mee. Werknemers die voor een langere periode arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een ‘stufenweise Wiedereingleiderung’. De re-integratie verloopt dan stapsgewijs en de werknemer verricht alleen werk waartoe diegene op dat moment in staat is. De arbeidstijd wordt langzaam verlengd indien en voor zover de gezondheid van de werknemer dit toelaat. 

Wilt u een zieke werknemer optimaal begeleiden bij de terugkeer in zijn functie? Wij helpen beide partijen om dit proces te laten slagen.

Personeelszaken in Duitsland? Onze juristen en fiscalisten bieden hulp.

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op