Arbeidsovereenkomst

Veel arbeidsrechtelijke zaken zijn in Duitsland net even anders geregeld dan in Nederland. Zaken zoals proeftijd, vakantiedagen, vakantiegeld en bonussen, doorbetaling bij ziekte, rechten van de ondernemingsraad en de ontslagbescherming en -procedures verschillen wezenlijk van het Nederlandse systeem. Ook het systeem omtrent contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd steekt anders in elkaar. De Duitse rechtbanken spelen een belangrijke rol in het arbeidsrecht in Duitsland. Derhalve moet ook steeds met de actuele jurisprudentie rekening worden gehouden. Hierbij geldt voor Duitsland dat de werkgeverspositie sterker is dan in Nederland. Een arbeidsovereenkomst is derhalve maatwerk en moet aansluiten bij de individuele situatie van werkgever en werknemer. 

Heisterborg International heeft alle kennis in huis om u te informeren over de wet- en regelgeving betreffende personeel- en arbeidsovereenkomsten. Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder.

Personeelszaken in Duitsland? Onze juristen en fiscalisten bieden hulp.

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op