Kooprecht en garantie

Wanneer koopovereenkomsten worden gesloten, is de verkoper verplicht
producten zonder gebreken te leveren. Dit geldt vanzelfsprekend ook indien de koopovereenkomst grensoverschrijdend is. Is er toch sprake van non-conformiteit, dan zijn, tenzij anders in het contract overeengekomen, de wettelijke garantievoorschriften van toepassing.Ā  De verkoper krijgt in de meeste gevallen nog de kans om een deugdelijk product te leveren. Gebeurt dit niet? Dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden of opzeggen of wellicht verlaging van de koopsom vragen. Indien er financiĆ«le schade is geleden door het niet nakomen van de gemaakte afspraken, kan de koper ook een schadevergoeding eisen.

Is de koper consument? En heeft hij het product online besteld? Dan heeft hij na ontvangst van de levering de mogelijkheid te beslissen of hij het product wil houden of wil terugsturen. De verkoper moet hem wijzen op dit recht tot herroeping van de overeenkomst. Doet hij dit niet of niet juist, dan kan een consument theoretisch nog maanden later terugkomen op de overeenkomst.ā€

Wilt u duidelijke afspraken treffen omtrent te leveren producten en de verleende garantie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Advies op maat over e-commerce en handel in Duitsland?

  Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken.

  Google reCAPTCHA moet geladen worden om het formulier te verzenden.
  Google reCAPTCHA Privacy Policy

  Google reCAPTCHA laden

  Heeft u andere vragen?

  Neem contact met ons op