Colofon en Disclaimer

Colofon

Deze website is een gemeenschappelijke service van de volgende aanbieders:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hauptsitz:

An de Bleeke 1, 48703 Stadtlohn
Fon +49 (0) 25 63 / 922 0, Fax +49 (0) 25 63 / 922 999
info@heisterborg.de, www.heisterborg.de

Zweigniederlassungen:

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Ahauser Straße 32, 48599 Gronau-Epe
Tel.: +49 (0) 25 65 / 9333-0, Fax: +49 (0) 25 65 / 9333-19

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren
Fon +49 (0) 59 03 / 96 89 0 0, Fax +49 (0) 59 03 / 96 89 0 99
info@heisterborg-international.de, www.heisterborg-international.de

Am Mittelhafen 20, 48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251 / 97 99 30-0, Fax: +49 (0) 251 / 97 99 30-99

Heisterborg GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin: Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

USt.-ID-Nr. DE 327 658 494, Amtsgericht Coesfeld, HRA 8934

Heisterborg Holding GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH)│Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)│Dipl.-Betriebsw. (FH) Heike Wissing, LL.M., Steuerberaterin │Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht│Markus Heming, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater│Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin│Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

USt.-ID-Nr. DE 177 100 236, Amtsgericht Coesfeld, HRB 3510

Heisterborg Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Dirk Meyer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater│Tim Slaba, LL.M., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

USt.-ID-Nr. DE 320 055 412, Amtsgericht Coesfeld, HRB 17652

Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hartmann, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht │ Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Kuglarz, Steuerberater, Fachberater für Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU / ISM gGmbH) │ Michael Albers, Steuerberater, Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.) │ Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht│Pia Wolters, LL.M., Steuerberaterin

UST.-ID-Nr. DE 277 979 884, Amtsgericht Coesfeld, HRB 12905

Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Geschäftsführung
Alexander Sanio, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht │mr. Kristin Schenkel, Rechtsanwältin

UST.-ID-Nr. DE 289 769 277, Amtsgericht Coesfeld, HRB 14162

 

 


De juridische titel "Steuerberater" werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van Steuerberater is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Berufsordnung (BOStB)
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Verantwoordelijk kamer is de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe. De professionele regelingen liggen ter inzage bij de Bundessteuerberaterkammer www.bstk.de of bij de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe www.stbk-Westfalen-lippe.de.


De professionele aanduidingen "Wirtschaftsprüfer" en "vereidigter Buchprüfer" werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)
Satzung für Qualitätskontrolle
Siegelverordnung (Siegel-VO)
Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsordnung (WPBHV)

Verantwoordelijk kamer is de Wirtschaftsprüferkammer Berlin. De professionele regelgeving kan onder www.wpk.de worden bekeken.


De wettelijke titel "Rechtsbeistand" werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

De taak van een Rechtsbeistand is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Rechtsberatungsgesetz (RBerG) 
Ausführungsverordnungen zum Rechtsberatungsgesetz (RBerV) 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

Professionele begeleiding wordt geregeld door de voorzitter van de Landgericht Münster


De wettelijke titel "Rechtsanwalt" werd toegekend in de Bondsrepubliek Duitsland.

Het beroep van Rechtsanwälte is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
Fachanwaltsordnung (FAO)
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
Berufsregelungen der Rechtsanwälte der Europäischen Union  (CCBE)

Verantwoordelijk kamer is de Rechtsanwaltskammer Hamm,  www.rak-hamm.de. De professionele regelgeving kan op www.brak.de. worden bekeken.

Buitengerechtelijke conflictoplossing:
Bij geschillen tussen advocaten en hun cliënten bestaat op verzoek de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij de Rechtsanwaltskammer Hamm (volgens § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs.5 BRAO) of bij het arbitrage-orgaan van de advocatuur (§ 191f BRAO) bij de Bundesrechtsanwaltskammer, op het internet te vinden via de homepage van de Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de), E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de. Verdere details over de informatie-eisen onder de DL Informatie reglement en de geschillencommissie van de advocatuur, kunt u ook bij de Rechtsanwaltskammer Hamm opvragen (www.rak-hamm.de).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Heisterborg und Partner Unternehmerberatergruppe onderhoudt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de Rechtsanwälte, Steuerberater en Wirtschaftsprüfer die hier werkzaam zijn. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gevoerd bij de HDI Versicherungs-AG in Hannover. Deze verzekering dekt de juridische expertise in de lidstaten van de Europese Unie en voldoet tenminste aan de wettelijke eisen van §51 van de Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), §67 Steuerberatungsgesetz (StBerG) in combinatie met §§ 51 ev. van de Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (DVStB) en §54 Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in samenhang met de Verordnung über die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (WPBHV).


Informatie volgens de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
Er bestaat geen verplichting en geen bereidheid voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting bij de consumenten-geschillencommissie.


Disclaimer

1. Inhoud van het Onlineaanbod
De auteur neemt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
Claims tegenover de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, vooroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid voorliggen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichtingen. De auteur behoudt zich het recht voor, delen van de pagina of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief op te heffen.

2. Verwijzingen en links
Bij direkte of indirekte verwijzingen naar externe websites (“Hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid liggen van de auteur, zou de aansprakelijkheid slechts van toepassing zijn wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, da op het moment van het toevoegen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina bekend waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina heeft de auteur geen invloed. Derhalve distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/verbonden pagina’s, die na het koppelen zijn gewijzigd.
Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gekoppelde links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken, waarop externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet diegene, die slechts via links op de gekoppelde pagina verwijst.

3. Auteurs- en Handelsmerkenrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto’s, afbeelingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle in het Internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke Handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de loutere vermelding kan men niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacy
Voorzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen en adressen) in te voeren, gebeurt de input van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis.
Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – voorzover technisch mogelijk en redelijk – is, ook zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem, toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens in het impressum of vergelijkbare details zoals postbussen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer wordt geacht deel uit te maken van het internetaanbod, waarnaar op deze pagina wordt verwezen. Voorzover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de overige delen van de tekst, blijven de overige delen van het document hun inhoud en de geldigheid hiervan geldig.